อารยธรรมไอบีเรียที่หายไป

ความลึกลับและตำนานล้อมรอบสังคมโบราณของ Tartessos – มันถูกเชื่อมโยงกับแอตแลนติส ณ จุดหนึ่ง แต่การขุดค้นและเทคโนโลยีกำลังเผยให้เห็นวัฒนธรรมใหม่ จาก กระทืบ ข้าม ทาง กรวด ที่ ราย ล้อม ด้วย ที่ ราบ แดด แผดเผา ข้าพเจ้า...