ฮาร์วาร์ดส่งคืน Tomahawk ไปป์ของหัวหน้า Standing Bear ให้กับ Ponca Tribe

ผู้นำชนพื้นเมืองอเมริกันมอบสิ่งประดิษฐ์นี้ให้ทนายความของเขาในคดีสิทธิพลเมืองที่สำคัญในปี 1879 เมื่อStanding Bearหัวหน้าเผ่า Ponca Tribeชนะ คดีใน ศาล ในปี 1879 ที่ ยืนยันว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายของชนพื้นเมืองอเมริกัน เขาขอบคุณ John Lee Webster ทนายความคนหนึ่งของเขาด้วย การมอบ ไปป์ ฮอว์ กของเขาให้เป็นของขวัญ ส่วนอาวุธ ส่วนท่อสูบบุหรี่ สิ่งประดิษฐ์นี้ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความปรารถนาดีของ...