แคลิฟอร์เนียผ่านกฎหมายว่าด้วยขยะพลาสติกฉบับใหม่

กฎหมายกำหนดให้บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดในรัฐต้องรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ภายในสิบปี ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย Gavin Newsom ได้ลงนามในกฎหมายฉบับใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมุ่งเป้าไปที่การลดขยะพลาสติกในรัฐ กฎหมายกำหนดให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดสามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ภายในปี 2032  นอกจากนี้ จะมีการระดมทุน 5 พันล้านดอลลาร์จากอุตสาหกรรมพลาสติกในระยะเวลา 10 ปี เพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โดยส่วนใหญ่มาจากชุมชนที่มีรายได้น้อย ตามรายงานของNew  York Times “ลูกๆ ของเราสมควรได้รับอนาคตที่ปราศจากขยะพลาสติกและผลกระทบที่เป็นอันตรายทั้งหมด ตั้งแต่การอุดตันในมหาสมุทรไปจนถึงการฆ่าสัตว์ การปนเปื้อนในอากาศที่เราหายใจ...