ทำไมถึงเรียกว่าวันดีเดย์?

ความหมายเบื้องหลัง “D” ใน D-Day เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ทางการทหาร ในเช้าวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2487 กองกำลังพันธมิตรได้ทำการโจมตีครั้งใหญ่ต่อตำแหน่งของเยอรมันบนชายหาดของนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศส การรุกรานมักเป็นที่รู้จักกันในชื่อเล่นอันโด่งดัง “ดี-เดย์” แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าที่มาของคำนี้ หรือคำว่า “ดี” หมายถึงอะไร หากมีสิ่งใด ส่วนใหญ่แย้งว่าเป็นเพียงความซ้ำซ้อนที่หมายถึง “วัน” แต่คนอื่น ๆ...